Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parlament-ochrana zvířat

8. 12. 2006
Parlament naléhá na zvýšení ochrany všech zvířat
Zemědělství - 12-10-2006 - 01:10
Evropský parlament naléhá na zvýšení ochrany všech zvířat a další zlepšování jejich životních podmínek. Europoslanci mj. podporují štítkování výrobků, které byly vyrobeny v souladu s normami ochrany zvířat, a úplný zákaz dovozu výrobků z tuleňů a produktů, při jejichž výrobě byly použity drastické praktiky. Parlament dále žádá nahrazení pokusů na zvířatech alternativními metodami a ukončení psích a kohoutích zápasů. Navrhovaný zákaz býčích zápasů podporu většiny poslanců nezískal.

"Každá činnost v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat musí vycházet ze zásady, že zvířata jsou cítící tvorové, jejichž zvláštní potřeby je třeba respektovat, a že ochrana zvířat je v 21. století projevem lidskosti a výzvou pro evropskou civilizaci a kulturu", konstatuje schválená zpráva Elisabeth JEGGLEOVÉ (EPP-ED, DE) o akčním plánu EU v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat na léta 2006–2010.
 
Pro hlasovalo 565 poslanců, proti 29 a 15 se hlasování zdrželo. Výzvu k ukončení býčích zápasů podpořilo jen 178 poslanců, 412 bylo proti a 15 se zdrželo.

http://geo.web.ru/~pavel/Album/Tasmania/tuleni3.jpg

Podnět lepší ochranu zvířat označuje za trvalý závazek Společenství s tím, že "se ochrana zvířat nesmí omezovat na ochranu a dobré životní podmínky pokusných a hospodářských zvířat, ale musí zahrnovat všechna zvířata".
Parlament v této souvislosti lituje, že se evropská politika na ochranu zvířat doposud téměř výhradně zaměřovala na dobré životní podmínky a ochranu zemědělských zvířat.

 
Kastrace selat
 
Poslanci se však rovněž domnívají, že při zavádění vyšších standardů pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat je třeba zohlednit zvláštnosti jednotlivých regionů EU. Evropská komise má nicméně mj. usilovat o to, aby selata v celé Evropě byla od sedmého dne života kastrována za použití anestetik.
 
Parlament navíc zdůrazňuje, že za účelem zdokonalení nebo vytvoření nového návrhu minimálních norem pro ochranu zvířat a pro zajištění jejich dobrých životních podmínek je nezbytné dohodnout se na seznamu priorit, kde by byly jasně uvedeny druhy zvířat a definovány problémy. V příštích několika letech by tento seznam měl obsahovat následující druhy zvířat: mléčný skot, dospělý skot, zemědělská zvířata, prasata na výkrm a krůty.

Pokusy na zvířatech

Podnět vítá uplatňování zásady tří "R" (reduction, replacement and refinement) při pokusech na zvířatech, tj. snížení (počtu používaných pokusných zvířat), nahrazení (pokusů na živých zvířatech) a zdokonalení (metod pokusů).

 
Vývoj, ověřování a přijímání metod, kdy nejsou využívána zvířata, musí být podle poslanců urychlen a na všech stupních musí být poskytnuta vyšší finanční, personální a administrativní podpora k zajištění co nejrychlejší náhrady pokusů na zvířatech.
 
Regulační orgány EU Parlament vyzývá, aby bez prodlení uznaly testy, které nejsou prováděny na zvířatech a jež byly schváleny Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM).

http://www.lexisnexis.cz/images/kniha/obrvelky_657.jpg

Zákazy dovozu

 
Podnět dále vítá navrhovaný zákaz dovozu, vývozu, obchodu a zpracovávání psích a kočičích kůží a vyzývá Komisi, aby úplně zakázala dovoz produktů z tuleňů a produktů, při jejichž výrobě byly použity drastické praktiky (srst stažená ze zvířat zaživa, srst pocházející z chovatelských stanic bez veterinární kontroly, farmaceutické produkty vyráběné z ohrožených druhů zvířat) a dovoz ve všech případech, kdy nevyhovující výrobní normy ohrožují životní prostředí a biologickou rozmanitost.

Poslanci dále vyzývají Komisi, "aby předložila návrhy, které by dočasný zákaz dovozu volně odchycených ptáků do EU změnily na zákaz trvalý z důvodů etických a zdravotních a z důvodů dobrých životních podmínek zvířat".

Výzkum v oblasti ochrany zvířat se podle Parlamentu musí soustředit i na vývoj snadno zpracovatelných a transparentních ukazatelů ochrany zvířat, systémů pro udělování osvědčení, systémů štítkování a alternativních řešení pro pokusy se zvířaty (princip tří "R").
 
Systém štítkování
 
Nový systém štítkování "umožní spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí o koupi", konstatuje podnět s tím, že informace na štítcích mají být transparentní, snadno srozumitelné a spolehlivé. "Štítek EU" - kde by bylo uvedeno např. "vyrobeno v souladu s normami EU na ochranu zvířat" a pro výrobky, které tyto normy nesplňují, "není vyrobeno v souladu s normami EU na ochranu zvířat" - by podle Parlamentu u všech výrobků prodávaných v EU zajistil "dodržování srozumitelné a závazné normy pro ochranu zvířat".
 
Pokud opatření přesahují minimální předpisy, informoval by štítek zřetelně spotřebitele o "mimořádné snaze producenta v oblasti ochrany zvířat a zvýšil tlak na obchodní partnery, aby převzali evropské standardy pro ochranu zvířat, a umožnil by tak vývoz těchto standardů do celého světa", předpovídá podnět.

http://static.flickr.com/4/5828797_eb76f79ff6_m.jpg

Dovozní poplatky

Parlament v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že vyšší standardy pro ochranu zvířat v mnoha případech vedou k růstu nákladů: "Hledisko ochrany zvířat hraje ve volném světovém obchodu pouze podřadnou roli, což může vést k dumpingovým cenám na úkor ochrany zvířat a znevýhodnění evropských výrobců v Evropě a na trzích třetích zemí." Podnět proto navrhuje zavedení poplatků na výrobky, které standardy EU nesplňují.


http://i3.cn.cz/3/1068194286_vepr.jpg
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář